आफ्नो देश वा क्षेत्र छान्नुहोस्।

Close
0 Item(s)

Pi दिवस: सर्वेक्षण प्रयोग केसहरु प्रकट गर्दछ

Pi Day: Survey reveals use cases

पि डे डे उत्सवमा, 14 माth मार्च, Farnell ले रास्पबेरी Pi 3B + र स्टार्टर किट 00:00 मा 14 9 बाट 10% छूट प्रदान गर्दछth मार्च देखि 23:59 सम्म 31 सम्मstमार्च।

10% छूटमा पहुँच गर्न ग्राहकलाई भ्रमण गर्नुपर्छ Farnell EMEA मा, न्यूर्क उत्तरी अमेरिका र element14 APAC मा र चेकआउटमा कोड PIDAY10 प्रयोग गर्नुहोस्।